Sephira, Kwaliteit voor een ontspannen prijs Mijn Account  Inhoud Winkelwagen  Afrekenen  
  Top » Aromatherapie » Verzend Informatie Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
Categoriëen
Basis Olie (7)
Etherische olie (51)
Nieuwe Aanwinsten! meer
Teunisbloem olie<br/>Bij zeer droge huid. Menstruatie klachten
Teunisbloem olie
Bij zeer droge huid. Menstruatie klachten

13.50EUR
Sephira Massage
Energetische massage
Massagetherapie
Voetreflexzone
Ontspanningsmassage
Bedrijfsmassage
Massages bij U thuis
Informatie
Verzendinformatie
Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden
affiliates
Selfgrowth.com
Onlinewinkelstart
Klikwinkel
Winkeloverzicht
Meditatie startpagina
Massage startkabel
Aromatherapie startpagina
Aromatherapie startkabel
Shopping index
Startmenus
Start Spiritueel
Huidaandoeningen startkabel
Massagekeuze
Verzend Informatie Verzend Informatie

LET OP: De winkel is gesloten en uitsluitend als informatiebron aanwezig gebleven. Dank voor uw belangstelling.

Betrokken partijen:
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Sephira Aromatherapie, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst:
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Sephira Aromatherapie langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is. (zie algemene voorwaarden)

Aanbiedingen:
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Sephira Aromatherapie of de desbetreffende Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook. (zie algemene voorwaarden)

Betalingsmethoden:
Sephira Aromatherapie accepteert de volgende betalingsmethoden:
Offline

  • betaling middels overschrijving per bank of giro.
    Bij betaling per bank of giro dient ter controle een telefoonnummer opgegeven te worden, voordat tot levering wordt overgegaan.

Online
  • Betaling via iDeal
  • Betaling via PayPal
  • Betaling via Visa / Mastercard, waarin PayPal zorgt draagt voor een veilige transactie. Sephira Aromatherapie heeft op geen enkele wijze inzage in creditcard gegevens.
Producten prijzen:
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. (zie algemene voorwaarden)

Levering:

  1. Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Sephira Aromatherapie wiens product(en) u hebt besteld.
  2. Sephira Aromatherapie zal altijd verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen.
  3. De levertijd bedraagt ten minste 2 werkdagen, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
  4. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op deze website anders is aangegeven.

Zichttermijn:
Voor alle producten geldt dat zij binnen 14 werkdagen door de consument kunnen worden teruggezonden naar Sephira Aromatherapie of naar hem kunnen worden teruggebracht. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Sephira Aromatherapie zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden.

Reclamatie:
Sephira Aromatherapie is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Sephira Aromatherapie het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid:
Sephira Aromatherapie is slechts verantwoordelijk voor het automatisch doorsturen van door u geplaatste bestellingen aan desbetreffende leverancier(s). Sephira Aromatherapie kan slechts voor een eventuele tekortkoming in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Sephira Aromatherapie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Sephira Aromatherapie zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal tweeduizend euro (€ 2.000,-). Aansprakelijkheid van Sephira Aromatherapie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Sephira Aromatherapie geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Sephira Aromatherapie dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Sephira Aromatherapie en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat Sephira Aromatherapie of Leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Doorgaan
Winkelwagen meer
..is leeg!
Online betalen met:
iDEAL
PayPal
Snelzoeken
 
Gebruik trefwoorden om te vinden wat u zoekt.
Uitgebreid zoeken
Bestsellers
01.Roos Composite
Harmoniserend. Opent het hart.
02.Lavendel
Weerstand verhogend, bloeddruk verlagend.
03.Sinaasappel
Stimuleert lymfe en lost stuwing op.
04.Anijs
Verwarmend en stimulerend.
05.Amandelolie
Voor ieder huidtype. Reguleert vochtgehalte.
06.Wintergreen
Bij spier- en gewrichtspijn.
07.Ceder
Versterkt eigenwaarde, helpt loslaten.
08.Ylang ylang
Vertraagt en verdiept de ademhaling.
09.Jasmijn Absolue
Totale ontspanning. Bij trauma's.
10.Eucalyptus
Zuiverend en koelend. Sterk doorbloedend.
Recensies meer
Lavendel<br />Weerstand verhogend, bloeddruk verlagend.
Hallo, Wie heeft ervaring met de olieen Ik wil ze alleen ..
4 van 5 Sterren!
Talen
Dutch
Valuta

Copyright © 2006 by Sephira.
All rights reserved.
Powered by osCommerce

Massagetherapie aan huis of hotel in Amsterdam en Haarlem